sâmbătă, 29 martie 2014

CLARVĂZĂTORII ȘI AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL

 

( acest articol a fost preluat integral de pe site-ul UNIVERSUL romanesc.ro. Link-ul origina este:  http://universulromanesc.ro/straniu-insolit-mister/clarvazatorii-si-al-treilea-razboi-mondial/ )


Un element straniu, absolut inexplicabil pentru ştiinţă îl constituie clarvăzătorii care vorbesc despre Al Treilea Război Mondial. Ei au descris de multe ori în amănunţime cu lux de imagini viitoarea conflagraţie mondială.
Acești vizionari au atras  atenţia Alianţei NATO. Pe la  1975  la Marele Stat Major al  Armatei RFG, colonelul Bernhard  Bouvier a demarat un amplu program pe calculator  care a  început să proceseze toate viziunile unor mari clarvăzători ai Europei privitoare la un eventual război mondial din viitor (imagini visionary). Rezultatele au rămas secrete.
Cel mai cunoscut caz de clarviziune privind războaiele mondiale este profeţia lui Lothringer.
În august 1914, o patrulă de noapte a Armatei Imperiale Germane care înainta către Franţa a capturat lângă oraşul Metz un civil agitat şi extrem de neliniştit, pe nume Lothringer. Germanii l-au crezut spion, dar el nu era spion.
Întâmplarea  a fost descrisă cu detaliile ei incredibile în  două lungi  scrisori din 24 august 1914 şi 30 august 1914  ale  locotenentului german Andreas Rill trimise către familia lui şi făcute publice în Germania după anul 1967.
În ele  tânărul ofiţer german, care participase la acţiunea de reţinere a lui Lothringer,  povesteşte emoţionat şi intrigat  despre capturarea suspectului şi despre comportamentul  absolut straniu al acestuia.
Lothringer  izbucnise în plâns în faţa ofiţerilor care-l interogau  apoi le ceruse să-l roage pe împăratul Germaniei Wilhelm al II-lea să oprească războiul. El le spune, cuprins de o frenezie şi o agitaţie  absolut inexplicabile: “Dacă aţi şti voi, germani,  ce ne aşteaptă aţi arunca armele chiar acum, fiindcă deşi abia a intrat în război, Germania a pierdut deja acest  război care va cuprinde lumea întreagă!  Urmează Revoluţia. Vom ajunge bogaţi!  Toţi vom fi milionari şi vom avea atât de mulţi bani că îi vom arunca pe fereastră şi nimeni nu se va osteni să-i ridice de jos (marea inflație din 1920 – n.n). Vor trece anii şi la conducerea Germaniei va veni un bărbat din clasa de jos  

(Hitler- n.n.) El va instaura un

 regim de mare  severitate. Le va lua oamenilor toate drepturile şi-i va pedepsi îngrozitor. Asta se va întâmpla începând cu anul 1938.
   Apoi acest bărbat  va începe un cumplit  război (Al Doilea Război Mondial – n.n.) care va cuprinde din nou întreaga lume. Acest război mondial  va sfârşi foarte rău pentru bărbatul de care v-am spus şi pentru cercurile care-l sprijină. Pe tot timpul cât va fi el la conducerea ţării să nu acceptaţi nici o funcţie, fiindcă în acele vremuri tortura va înflori şi oricine poate ajunge la spânzurătoare. Se vor comite fapte neomeneşti. Vor fi arşi oameni de vii în cuptoare! (prizonierii de la Auschwitz – n.n.). Războinicii din Răsărit vor învinge (Stalin şi Armata Rusă – n.n.).
   Sfârşitul războiului va aduce o mare sărăcie, Germania va fi ruptă în două (RDG și RFG – n.n.). Apoi cele două părţi se vor uni din nou într-o singură ţară şi noua Germanie va înflori  după  acest dezastru. Germanii vor  fi cel mai harnic popor al lumii !…Apoi, ascultaţi-mă, oh, ascultaţi-mă, că va veni nenorocirea celui de-al Treilea Război  Mondial. Vor fi vremuri îngrozitoare, oamenilor le va merge foarte rău, din ce în ce mai rău, cale de întoarcere nu va mai fi…Şi frică şi groază va veni peste toţi…Şi atunci chiar şi foștii invingătorii din Răsărit vor veni la învinşi ca să le ceară sfat, fiindcă şi situaţia lor va fi foarte grea…Şi se vor aşeza la aceeaşi masă  cei din Est şi cei din Vest. Apoi se vor certa şi va izbucni războiul! Un război groaznic! Munţii vor scuipa foc şi totul nu va mai fi decât nimicire şi  ruină. De la Dunăre până la Rin totul va fi distrus şi pus la pământ.  Vor urma vremuri foarte calde. Râurile vor fi aşa de mici că oamenii nici nu vor avea nevoie de poduri pentru a le trece….”

Cu mult înainte de profeţia lui Lothringer a existat profeţia Tânărului Orb din Praga care a trăit sub domnia împăratului Karl al IV-lea (1346-1378). El spune:  “Va fi un război mare între popoarele pământului. Şi după el va veni al doilea mare război.  Germania va fi un morman de ruine. Războiul acesta cumplit va lua sfârşit când vor înflori cireşii  (Al Doilea Război Mondial s-a încheiat în mai 1945- n.n.). Apoi va izbucni al treilea mare război al lumii. Vor veni soldaţii de peste apa cea mare  (americanii de peste ocean-n.a.) şi se vor lupta cu  soldaţii galbeni aliaţi cu soldaţii Răsăritului, iar trandafirii de fier vor înţepa pământul Boemiei. Ploi de fier vor preface lumea în ruine. Focuri ca soarele  vor aprinde   pământul (exploziile atomice –n.n.). Oraşe vor fi nimicite într-un timp care  nu va dura mai mult  decât spun  «Amin». Ciobanul îşi va înfige ciomagul lui în pământul  pustiit şi va   spune : «-Aici a fost odată un  mare oraş»”.
Pădurarul german Muhlhiasl Apoig,  născut la 1753 în Bavaria prevesteşte şi el Al Treilea Război Mondial, dar creionează la modul cel mai spectaculos  şi elemente ale actualei UNIUNI EUROPENE :  “Înalţii  domni care vor conduce lumea vor inventa impozite fără număr în viitor pe care nimeni nu le va putea plăti  (evaziunea fiscală –n.n. ). Vor fi  făcute de către domnii cei mari legi  de care oamenii cu stare îşi vor bate joc, dar  care  vor constitui o mare greutate pentru oamenii săraci. Multe legi noi vor fi făcute dar nu vor putea fi respectate. Nici un om nu-l va mai place pe celălalt. Toţi se vor duşmăni de moarte  între ei.”
Un ţăran german fără ştiinţă de carte, Georg Kerst, din apropiere de Bregenz, care  are  darul viziunii,  descrie în 1922 cel de-Al Treilea Război Mondial  şi spusele lui sunt puse pe hârtie de părintele benedictin  Elhorst care le şi publică: “Vizionarul vede adesea în faţa ochilor  un drum foarte lung şi foarte lat pe ale cărui laturi înaintează  mulţimi de soldaţi. Vede femei, bătrâni şi  copii. Vede călăi ucigând oameni nevinovați. Din Franţa fug oamenii. Oraşul Paris este distrus. Oraşul Marsilia se prăbuşeşte  pe jumătate într-o prăpastie şi în  jurul lui vin apele oceanului.  Războiul a pornit brusc din Rusia. De acolo a venit nenorocirea. Franţa, Italia, Anglia, sunt distruse.  Zonele apropiate Rinului sunt distruse. Pământul se zguduie.  Timp de trei zile şi trei nopţi se face întuneric peste lume. Aburi otrăvitori  vor umple casele oamenilor. Pământul este un cimitir imens.  Morţii sunt adunaţi ca merele putrede şi duşi la gropile comune.  Oraşele, fabricile şi uzinele sunt pustii, nimeni nu mai este văzut înăuntrul lor. “ (Georg  Kerst-Profeţii)
Abbe Curique, preot catolic francez,   publică la 1872 în cartea sa Vix Profetiques  viziunea unui război cumplit : “Duşmanul va veni ca valul dinspre Est. Ruşii se vor revărsa ca un ocean peste câmpiile din apus. Către seară vor mai striga ei «-Pace ! Pace! » dar în dimineaţa următoare vor fi în faţa uşii noastre cu armele în  mâini. În acel an va fi o primăvară mai grăbită şi mai frumoasă. Grâul va fi recoltat, ovăzul însă nu. Jumătate de omenire va sta împotriva celeilalte jumătăţi  şi totul se va termina printr-un îngrozitor cataclism  pentru că aşa va vrea  Dumnezeu .” ( Abbe Curique, Vix Profetiques)
Călugărul din Werl  scrie şi el în anul 1701 despre un al  treilea război mondial: “Va fi un război îngrozitor. De o parte vor sta toate popoarele Occidentului şi de cealaltă parte toate popoarele Răsăritului. Acestea din urmă vor veni în număr enorm. Mult timp se vor duce lupte cu sorţi de izbândă şi de o parte şi de alta. Se vor da lupte grele pe Rin şi în ţinutul Birkenbaum. Aici vor lupta soldaţii alb-albaştri  cu atâta forţă încât invadatorii vor fi respinşi “. 
Prezicătorul englez Stocker spune în 1960: “Vedeam cum dinspre Est zbura un avion peste Marea Nordului către Vest. Când s-a apropiat de Anglia am crezut că o să pice, aşa zbura de jos. Apoi a aruncat ceva în jos. Eu am văzut cum s-a îndepărtat  apoi cu repeziciune. Imediat a urmat o detonare îngrozitoare. Marea s-a ridicat în aer şi s-a repezit asupra ţărmului înghiţind totul.  Apoi am văzut rachetele  cu forţă de start incredibilă  care goneau ca mânate de nişte demoni pentru a distruge totul.”
Prezicătorii americani nu sunt nici ei mai prejos decât cei europeni. Prezicătorii  Veronika Lucken, Irimaier, Johansson, Erna Stiegletz sau celebrul Edgar Cayce fac diferite profeţii între 1950-2008 în care vorbesc despre atacarea Occidentului şi a SUA de către Rusia.
Vizionarul englez Little Pebbe spune la 26 septembrie 1967:  “Foarte mulţi dintre conaţionalii voştri vor muri în războiul cel mare care va sfârşi ca toate celelalte prin a cuprinde lumea. Rugaţi-vă în special pentru Rusia care într-o zi va  înrobi din nou lumea!”
Cea mai veche profeţie despre Al Treilea Război Mondial rămâne profeţia cavalerului templier Ioan de Vezelay, cunoscut şi sub numele  de  Ioan de la Ierusalim. El şi-a redactat viziunea lui la anii 1099.
Cunoscută de templieri, Profeţia lui Ioan de la Ierusalim descrie cu o exactitate  uimitoare  istoria lumii  pân  în anul 3000, iar ceea ce a descris până în anul 2000 s-a împlinit  deja. El spunea atunci în anul 1099, adică în urmă cu 914 ani : „Văd şi ştiu. Ochii mei citesc in adâncurile cerului  întâmplările viitoare şi eu trec dintr-un singur pas pragul Timpului. O mână mă conduce spre ceea ce voi nici nu vedeţi şi nici nu ştiti.
     Peste o mie de ani Ierusalimul nu va mai fi oraşul lui Cristos. Creştinii veniţi în pelerinaj de departe nu vor mai putea intra după voia lor acolo unde ei aveau dreptul să intre, în locurile care sunt leagănul credinţei lor. Creştinii nu vor mai îndrăzni să se apropie de Sfântul Mormânt şi de relicvele credinţei lor care vor fi în întregime sub paza şi supravegherea evreilor care îşi vor ridica din nou aici templele lor şi ţara lor. Evreii vor umple lumea si o vor domina de la un capăt la celălalt capăt al ei şi oamenii îşi vor pierde credinţa în Isus pe tot Pământul.
  Continente şi lumi  la care Herodot nici nu visa măcar  vor fi descoperite de oameni dincolo de marile păduri de care vorbeşte Tacit şi dincolo de oceanul nesfărşit de apă care începe imediat după Coloanele lui Hercule (este vorba despre descoperirea Americii, care pe vremea lui Vezelay nu era descoperită și se afla dincolo de Gibraltar numit in antichitate Coloanele lui Hercule –n.n.). Peste o mie de ani de aici încolo toate  micile  ţări din Europa şi câteva ţări mari şi puternice se vor uni într-un singur imperiu (Uniunea Europeană n.n.). Apoi războaie fără număr vor începe cu popoarele Răsăritului.
       Peste o mie de ani oamenii vor scotoci fundul mărilor cu corăbii care merg pe sub ape şi vor zbura cu navele  în cer printre stele. Ei vor ţine în pumnii lor puterea soarelui şi se vor crede dumnezei şi vor înălţa spre cer mii de clădiri cât Turnul lui Babel pe toată faţa Pământului.
    Fiecare oraş va deveni o Sodomă. Obiceiuri spurcate vor deveni firesti. Oamenii vor fi mulţi ca nisipurile, vor popula pustiurile şi mările şi vor fi puternici ca nişte dumnezei şi se vor crede chiar dumnezei. Omul va deveni aşa de însetat de putere că setea lui de putere nu va mai putea fi potolită. Dar la capătul acestui drum îl va pândi prăbuşirea in abis. 
        Peste o mie de ani foametea va domni pe cea mai mare intindere a Pământului, va arde măruntaiele oamenilor şi  oamenii vor dori cu ardoare să schimbe lumea.
  Atunci vor apare negustorii de iluzii, dar iluziile pe care ei le vor vinde oamenilor vor otrăvi sufletele, vor pângări trupurile şi vor întuneca minţile. Atunci se vor porni răzmeriţe şi războaie cumplite, vor fi comise omoruri şi nelegiuiri şi viclenii aşa de mari ca lumea întreagă va deveni un iad şi fiecare zi va fi precum o apocalipsă.
     Oamenii vor cade în păcate trupeşti înfiorătoare, bărbaţii şi femeile se vor destrăbăla la vedere. Femeia va fi cutezătoare şi semeaţă în destrăbălarea ei. 
   Popoarele  se vor topi într-o  unire fără rost, vor forma  o adunătură  în care fiecare se va simţi singur, legea va fi uitată, tradiția pierdută, credinţa abandonată. 
    Peste o mie de ani femeile se vor culca cu femeile şi bărbaţii cu bărbaţii, bătrînii se vor culca cu copilele şi aceste cumplite fărădelegi se vor petrece în văzul întregii lumi şi vor fi considerate de toţi ca lucruri fireşti. Toate aceste spurcăciuni vor fi întărite prin legi.
Dar din pricina acestei destrăbălări și a acestui marasm sângele va deveni impur, răul se va intinde dintr-un  pat în alt pat precum focul de la o casă la altă casă, boli cumplite şi molime înfricoşătoare se vor abate peste locuitori, trupurile vor putrezi de vii adunând în ele toate bolile pământului, feţele se vor acoperi de răni şi bube cu puroi, membrele se vor descărna şi dragostea trupească va fi o primejdie de moarte pentru oricine (sida –n.n.).
        Peste o mie de ani peste tot se vor răspândi ca o apă revărsată ereziile. Ura cea mai crâncenă va domni între popoare.
        Peste o mie de ani lumea va ajunge la un cinism şi o prefăcătorie aşa de mari încât cel  care este putred de bogat şi  doarme pe sacii plini cu aur va primi ajutor și sprijin şi va primi hrană de pomană, iar el la rândul său se va preface că  îi ajută pe săraci, dar ce va da el săracilor cu o mână le va lua inapoi înzecit cu cealaltă mână.
        Peste o mie de ani lumea întreagă va deveni o piaţă în care fiecare lucru îşi va avea preţul lui şi totul va fi de vânzare. Carnea şi munca  omului îşi  vor avea şi ele  preţul lor, ochi de om şi inimi de om scoase din piepturi ca nişte bucăţi de carne se vor vinde altora (transplantul de organe –n.n.). Cuvîntul dat, onoarea sau credinţa nu vor mai valora nimic. Omul va ajunge cu adevărat stăpânul pământului, dar pământul va fi sterp, apa otrăvită  şi putredă, văzduhul va fi dogoritor. 
Peste o mie de ani viaţa se va scumpi fiindcă bogăţiile pământului vor secătui, bogatul va trăi ascuns in bogăţia lui ca lupul în vizuină.
        Peste o mie de ani cei care vor conduce lumea nu vor avea nici un dumnezeu, vor fi suverani fără credinţă şi onoare, al căror nume nimeni nu-l va cunoaşte,  vor porunci mulţimilor neştiutoare şi indiferente şi le vor hotărî soarta de la adăpostul palatelor lor ascunse de ochii lumii, de dinapoia zidurilor impenetrabile. Nimeni nu va participa la adunările lor şi la sfatul lor. Vor face în aşa fel încât orice  om ducând o viaţă de sclav să se creadă liber şi fericit.
         Peste o mie de ani soarele va dogori cu putere şi va pârjoli  câmpiile, apa se va ascunde tot mai adânc sub pamânt şi se va împuţina, văzduhul nu va mai apăra omul de căldura soarelui, lumina va arde pielea şi ochii.
        Peste o mie de ani cei saraci si lipsiţi de drepturi, cei fără acoperiş deasupra capului vor porni un război distrugător în care vor fi ocupate multe ţări şi în care luptele cumplite vor aminti de năvălirile barbare de odinioară.” (La Prophetie de Ioan de Ierusalem )    
Profeţia lui Ioan din Ierusalim este de fapt o descriere completă şi fidelă nu doar a actualei societăţii in care noi trăim azi ci şi a situaţiei ecologice planetare actuale.
prof. Gheorghe PANAITESCU

luni, 11 aprilie 2011

Facerea lumii si dovezi de viata extraterestra.

Aceasta bacterie fosila din foto, a fost gasita intr-un meteorit

Link mai in josul paginii.

 Din Biblie concluzionam ca viata era inainte de a exista universul in forma in care o cunoastem azi. Dumnezeu a creat universul, pentru ca, chiar asa incepe Biblia. Dumnezeu era si este viu, si asta demonstreaza ca viata era deja, inaintea universului, si in univers era vid (nimic) si materie. Dumnezeu  a imprastiat materia in univers, si a dat legi fizice, chimice pentru a se forma universul dupa compozitie, stare si forma materiei. In acelasi mod D-zeu a facut pamantul, dand o lege de atractie ca pe o anumita raza a particolelor, fragmetelor de materie, a vaporilor de apa,   prin unificare materiei din toate formele si prin forta de atractie a materiei s-a format Pamântul. Dumnezeu a creat soarele si pamântul prin legile Sale fizice a inceput sa se invarta in jurul soarelui prin forta fizica de atractie a materiei pentru a justifica separarea luminii de întuneric (zi si noapte) ce trebuia vazuta de pe Terra. S-a creat atmosfera terestra separand D-zeu  apele de pamânt creandu-se continente si mari. Iar prin cuvântul Lui D-zeu, pamantul a creat conditiile de formare a vietii in care exista dovezi ca a venit din spatiu. Sa nu uitam ca viata a venit prin insusi D-zeu,  ceea ce se poate spune ca viata a fost mai inainte in spatiu cosmic, (dovezile sunt in link-ul de mai jos) a ajuns viata pe pamant prin D-zeu, si s-a format tot ce este. Astazi, majoritatea cercetatorilor stiintifici sustin inca Darvinismul si  alte teorii evolutioniste, dar cine poate descifra "BIBLIA", descopera ca in aceasta carte minunata este scrisa istoria umanitatii. In Biblie gasim toate specialitatile importante ale omenirii precum: medicina, fizica, istorie, psihologiea, astronomiea, psihiatria, biologia, sociologia, filozofie etc. In Biblie exista scris ceea ce lumea doreste sa afle, de unde venim, cine suntem, si incotro ajungem. Dar lumea prefera alte surse , cu un adevar relativ, si nu sursa adevarului absolut.

Aici este Link-ul care demonstreaza ca viata exista inainte de a se forma pe Terra.

Link1:  http://www.realitatea.net/nasa-a-descoperit-o-bacterie-extraterestra-pe-un-meteorit-vezi-foto_810871.html

Link 2:  http://www.realitatea.net/asteroizii-ar-fi-putut-aduce-viata-pe-pamant_843428.html
Sursa pozei si articolului de mai jos: REALITATEA.NET

"NASA a descoperit o bacterie extraterestră pe un meteorit

Un cercetător de la NASA a descoperit o formă de viaţă extraterestră care ar putea explica cum a început viaţa pe Terra şi a făcut apel la toţi oamenii de ştiinţă să încerce să îi dovedească că nu are dreptate.

Afirmaţia incredibilă a dr. Richard Hoover, astrobiolog la NASA Marshal Space Flight Center, vine după zece ani de studiu asupra bacteriilor din meteoriţii care au căzut în diverse locuri de pe Pământ. Cercetătorul a studiat tipuri de meteoriţi extrem de rari din Antarctica, Sibera şi Alaska, din care doar nouă există pe Pământ. Uitându-se la aceşti meteoriţi la microscop, a descoperit numeroase fosile de bacterii, din care o parte sunt asemănătoare cu cele de pe Terra, iar altele sunt complet...extraterestre. El sugerează că meteorii au împrăştiat organisme prin tot universul şi că viaţa pe Pământ ar fi început de la bacteriile aduse de asteroizii care au lovit Terra la începuturile sale. Cercetătorul a descoperit pe un meteorit un organism asemănător în ceea ce priveşte mărimea şi structura cu bacteria gigantică Titanospirillum velox, un organism de pe Pământ.

El spune că viaţa este mai răspândită decât credeam.

"Sunt câteva bacterii foarte ciudate şi nu seamănă cu nimic din ce am identificat pe Terra. Le-am arătat şi altor experţi şi au rămas şi ei uimiţi", a declarat Richard Hoover.
El  a descoperit o fosilă de bacterie care nu conţine azot, un element aflat în toate organismele de pe Terra. "Dacă cineva poate explica cum este posibil să ai o fosilă biologică care nu conţine azot, ar fi foarte interesant să aud asta. Nimeni nu a putut să explice", a mai spus cercetătorul.

Studiul său este publicat în ediţia din martie a Journal of Cosmology."

(Sursa: REALITATEA.NET ,06 martie 2011)

vineri, 11 februarie 2011

Asteroidul Apophis completează apocalipsa in 2036.Acum vă prezint prezicerile, si în josul paginii explicaţia ştiintifică.

Nostradamus a prezis o catastrofă imensă in zona Muntelui Olymp din Grecia. Este posibil ca această cometă să cadă in Marea Ionica spre ţărmul Greciei, si prin impactul asteroidului, valurile vor fi asa de mari incât va acoperi vârfurile Muntelui Olymp. Aceasta fiind o ipoteză, dar exista pericolul să cadă direct pe pămât, unde va face un crater asa de mare incat intr-un catren se spune:

Catren 16 / VIII

Au lieu que Hieron fait sa nef Fabriquer
Si grand deluge serra et si subite
Qui on n'aura lieu ne terres s'atacquer
L'onde monter Fesulan Olympique

*traducere

Unde deţinea Hieron făcând navei sale construire
Potop atât de mare si atât de bruscă apăsare
Ca nu va fi nici un petic de teren
Unda monturii (crestei) Fesulan Olimpic

Nostradamus face altă referire despre un eventual impact cu Pământul...

Century 2 - Quatrain 95

Les lieux peuplés sont inhabitables:
Pour champs avoir grand division:
Regnes livrez prudents incapables,
Lors les grands freres mort & dissention.

* traducere

Locuri populate vor fi nelocuibile:
Pentru câmpuri va avea mare despărţitură
Serviciile regiunilor, incapabile de prudenţă
Atunci când marii fraţi neântelegere si moarte.
________
Comentariu: si in Biblie la; Zaharia, cap 14.4, sugereaza ca "Muntele Maslinilor se va crapa in doua de la răsărit la apus si se va face o vale foarte mare...." unde si Nostradamus face referire la divizarea pământului.

Biblia anunţa căderea unei imense stele intr-un viitor nu foarte indepărtat.

(Biblia †, Apocalipsa. Cap 8.10)

10. Si a trambiţat al treilea inger, şi din cer a căzut o stea uriaşă, arzând ca o făclie, şi a căzut peste a treia parte din râuri si peste izvoarele apelor.
11. Si numele stelei se cheama Absintos. Şi a treia parte a apelor s-a facut ca pelinul şi mulţi dintre oameni au murit din pricina apelor, pentru ca se făcuse amare.

Biblia face o referire mult mai clară cu 2800 de ani in urmă, prin profetul Isaia.

Biblia †
Isaia, cap.24,19

19. Pamântul se sfarâma, pamantul sare în bucaţi, se clatină pământul.
23. Luna va fi roşie, iar soarele va pierde din lumina lui, caci Domnul Savaot va fi rege si slava Lui va straluci înaintea bătrânilor in Muntele Sionului şi in Ierusalim

Comentariu;
Pământul sare si se rupe în bucăţi cand probabil se va întâmla in momentul impactului cu asteroidul, si datorita prafului asemeni celui vulcanic, va acoperii cerul si racirea pamântului va fi dezastruasa pentru cei ce au mai ramas înca in viata dupa impact.

*** EXPLICATIE STIINTIFICA ***

Dupa descoperirea asteroidului Apophis in 2004, cercetatorii de la NASA / JPL, Caltech, si Arecibo Observatory au lansat rezultatele observaţiilor radar a potenţialelor pericole venite de asteroidul Apophis 99942, împreună cu o analiza aprofundata în traiectoria acestuia.
Asteroidul Apophis, de marimea a cel putin dimensiunea a doua stadioane de fotbal si o greutate de peste 20 milioane de tone, va trece pe langa Pamant in anul 2029 dupa calculele astronomilor. Dar traiectoria din 2036 este incertă, si exista riscul coliziunii cu Pământul. La un impact cu pamantul va fi echivalent cu peste 600 de bombe atomice, echivalent a celei de la Hiroshima. 

(NASA Link): http://neo.jpl.nasa.gov/apophis/

Dar cercetatori Ruşi cred ca ciocnirea cu pământul este probabilă in 13 Aprilie 2036 când va fi Sfintele Paşte Creştin.

(The Cristian Science Monitor - Link);

http://www.csmonitor.com/Science/2011/0207/Apophis-asteroid-will-probably-almost-certainly-not-smash-into-Earth-say-scientists

(link): http://asteroidapophis.com/

Călăret al apocalipsei surprins de o televiziune

http://stirileprotv.ro/stiri/international/imagini-incredibile-calaretul-apocalipsei-bantuie-strazile-din-cairo-video.htmlO umbră misterioasă a apărut printre manifestanţii egipteni din Cairo in timpul protestelor împotriva presedintelui Mubarak. Apariţia stranie a unui călăreţ pe un cal de culoare verde fosforescent care este vizibil la sfarsitul filmuletului televiziunii MSNBC cum se risipeste printre manifestanti.  Acest calaret  poate fi unu-l din calaretii apocalipsei regasit  in Biblie.


BIBLIA  † Apocalipsa
Cap 6.8
Si m-am uitat si iata un cal galben-vanat si numele lui era "Moartea" si iadul se tinea dupa el;
Si li s-a dat lor putere peste a patra parte a pamantului, ca sa ucida cu sabie si cu foamete, si cu moarte si cu fiarele de pe pamant.

vineri, 4 februarie 2011

Profetie pentru 28 noiembrie 2013
widgeo.netAparitia celui de-al doilea soare

O previzine a lui Nostradamus pare să se implinească, în curand.  Este anuntată si aparitia cometei ISON, ce pare fi vazută si in timpul zilei. Apariţia a doi sori este confirmata şi de oamenii de ştiinţă. O stea din constelatia Oreon va exploda şi se va transforma într-o supernova luminând pământul timp de 7 zile, asemeni previziunii lui Nostradamus.

Quatrains 41 Century II
____
La grand' estoille par sept jours bruslera,
Nuee fera deux soleils apparoir:
Le gros mastin toute nuit hurlera,
Quand grand pontife changera de terroir.

 traducere:

Stea va arde timp de şapte zile,
Norul va provoca doi sori să apară:
Mare buldog va urla toată noaptea
Când mare Pontif se va schimba solul (terenul, ţara).

vineri, 8 octombrie 2010

Profetii. Viitorul vazut de profetiSfârsitul lumii in 2012 nu va fi, dar zvon de razboi in urmatorii ani este, si fac referire in texele de mai jos.
Intr-adevar, vom intra intr-o noua era astronomica, si vor fi modificari climatice terestre, manifestari sociale, crize umanitare, financiare si sociale, precum criza mâncări. Lumea este sceptica, dar timpul pentru umanitate se apropie de sfârsit. Toate acestea sunt cuprinse in previziunile despre viitor a unor profetii Biblice scrise de prooroci si apostoli, si in profetiile lui Nostradamus in care eu cred, deoarece am trait o previziune pe propria-mi piele, si ma confesez voua.
Fiind aprilie, in anul 1991, am citit intr-un ziar national o rubrica la care scria ca in acest an va cadea Gorbaciov. Era si un fragment dintr-un catren care spunea ca: omul din est cu semn pe cap ii va fi vocea abrogată, si se va inlaturat prin uneltire, intre zodia leu si fecioară. Si in catrenul francez scria si VOX ABROGEE, ce se referea la "perestroica, glasnost"adica vocea libera. Si spunea ca daca taiem cei doi de "E" de la coada,  "VOX ABROGEE",  se citeste de la coada la cap si arata numele celui ce trebuie sa cada, si reiese GORBA XOV, . Intr-adevar, in noaptea dintre cele 2 zodii,  22-23 august a avut loc la Moscova, un puci (lovitura de stat) organizat de Elţân, in timp ce Gorbaciov era in concediu la Marea Neagră, in statiunea Sochi.
Alte previziuni socante a-l lui Nostradamus, arata dezastre naturale, cataclisme , trădări, crime la nivel inalt a-l societaţii, si un razboi de 27 de ani intreţinut de ce-l de-al 3-lea anticrist. El va ţine omenirea timp de 27 de ani intr-un razboi crunt impotriva  tarilor crestine unde vor fi crime, anarhie, faradelegi si foamete, caci unii oameni vor manca radacini de copac sau altii vor deveni canibali. Un catren spune despre incheierea celor 27 de ani de razboi.
*
Centenar8 Qvatren77
*
 "L'antechrist trois bien anniehilez,
 Vingt et sept ans sang durrera sa guerre,
 Les heretiques mortz, captifs, exiles.
 Sang corps humain eau rougi gresler terre."
*
Traducere
*
 Al treilea anticrist va fi anihilat,
 Douazecisisapte de ani dureaza razboiul sau sângeros.
 Eretici-s morţi, captivi, exilaţi.
 Sângele corpurilor umane inroşeste apa ce acoperă pământul.
*
Acest catren se refera la un viitor, nu prea indepartat
°
Profetul Michel Nostradamus (1502-1566), a prezis ca razboiul va incepe "probabil",  spre sfarsitul verii anului 2018  , si va cuprinde toate armele nucleare, chimice si bacteorologice. Iar prezicerile  Maya lasa de inteles prin sarpele de la baza piramidei, ca in acest deceniu,  sarpele cu pene, (sarpele, explicat in Geneza ca fiind "diavolul cel vechi"), va prelua treptat puterea, si isi va promova un lider obedient, drept al treilea anticrist.
_______________________________

Vanga, clarvazatorea oarba din Bulgaria, a murit in 1996 la vârsta de 84, care şi-a prezis pana şi ziua morţii, şi chiar ora, a mai prezis atacul fata de turnurile gemene World Trade Center, dezastrul de la Cernobâl, căderea Uniuni Sovietice, moartea prinţesei Diana, victoria Indirei Ghandi, si multe alte preziceri.
Interesant este ca prezicatoarea Vanga, a prezis despre Obama, preşedintele SUA, ca după alegerea lui va fi o criza economica majoră si pericolul secesiunii. Clarvăzătoarea a zis: "omul negru va fi ultimul preşedinte din istoria Americii, si ca America se va diviza în state independente.
Iata dovada, si vezi link :
 http://www.cotidianul.ro/petitii-pentru-secesiune-din-18-state-ale-sua-199504/
*
Cel de-al 3-lea război mondial.
Războiul e preconizat pana in toamna anului 2018.  Este greu de presupus, unde va incepe totul. Motivul il stim, caci este vorba de orgoliu. Vizata este zona Orientului Mijlociu, unde se poate vorbi despre Siria, unde este profetit in Biblie ca  Damascul va fi un morman de daramaturi. Rusia  isi va pune baze militare in Orientul Mijlociu, si va impune regiunii influiente nocive in special impotriva statului Israel.. Marele pericol va fi atunci cand Ierusalimul va fi inconjurat  de o alianta din care face parte Rusia si Iranul si o mare parte din tarile musulmane, si va initia ostilitatea fata de Israel.  Mai multe tari din tabere diferite  isi vor amplasa armamentul greu pe mare in zona marii Mediteraniene.  . Dificultatile economice impinge lumea araba spre fundamentalism islamic, vor lua in calcul o invazie lenta catre Europa in viitorii ani.
 Rusia cu aliatii din Asia, va  porni un atac asupra Europei, la care majoritatea europenilor vor muri de cancer si alte afecţiuni provocate de contaminare radioactiva (caci se vor folosi arme de ucidere in masa, dupa prezicerile Wangai). Sfarsitul anului 2018 va găsi Europa cu puţini locuitori. Se pare ca după  o teorie mayasă, anunţul veniri şarpelui cu pene regăsit şi la baza piramidei lor, coincide cu  zilele noastre, când si Biblia ne anunta ca anticristul va primi puterea de la mai multe state impreună cu balaurul ( simbolul dragonului chinezesc, dar si intruchiparea lui "satan"), vor da puterea FIAREI, (Biblia - Apocalipsa cap13, v1,2,3,4.).


_________
Sunt multe de spus, dar voi veni cu alte relatări. Stiu ca am strecurat greşeli, scuze, pentru ca nu am recitit articolul pentru corectura.